Krajowy Rejestr Sądowy

Odpis KRS znajduje się tutaj