OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ STUDNI POMIAROWYCH NA SIECI
WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. ROBOTNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI OZIMEK,
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI INFORMUJE, ŻE W DNIU

26 CZERWCA 2019 R. W GODZINACH 8:00 - 15:00

NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWA DOLINA
NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY.

JEDNOCZEŚNIE SPÓŁKA INFORMUJE, ŻE PONOWNE WŁĄCZENIE WODY DO SIECI,
MOŻE SPOWODOWAĆ CZASOWE POGORSZENIE JAKOŚCI WODY.

ZA ZAISTNIAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

   
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,
46-040 OZIMEK
tel. +48 77 465 19 80
pgkim@pgkim.ozimek.pl
www.pgkim.ozimek.pl
O firmie  |  Aktualności  |  Przetargi  |  Wodociągi i kanalizacja  |  Gospodarka cieplna  |  PSZOK  |  Fundusze unijne

FUNDUSZE UNIJNE - Perspektywa 2007-2013

Perspektywa 2007-2013

Perspektywa 2014-2020

Kalendarium

Najważniejsze daty i wydarzenia:

27.02.2009r.złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu
10.02.2010r. podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr 5/PO/iŚ/2010
02.03.2010r.ogłoszenie przetargu na Kontrakt IX wybór Inżyniera Kontraktu
19.04.2010r.ogłoszenie przetargu na Kontrakt I - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasiejów
14.07.2010r.podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu , tj. Firmą EKOCENTRUM z Wrocławia
12.08.2010r.podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu I - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasiejów, Firmą ADAMIETZ Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich (lider konsorcjum)
14.06.2010r.ogłoszenie przetargu na Kontrakt V - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozimek i Schodnia Nowa
18.08.2010r.ogłoszenie przetargu na Kontrakt VIII . Poprawa zaopatrzenia w wodę (Budowa pompowni i sieci wodociągowej w Ozimku oraz przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa zbiornika dolnego w Szczedrzyku)
20.09.2010r.podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu VIII . Poprawa zaopatrzenia w wodę (Budowa pompowni i sieci wodociągowej w Ozimku oraz przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa zbiornika dolnego w Szczedrzyku), Firmą GUTKOWSKI z Leszna
01.10.2010r.ogłoszenie przetargu na Kontrakt VII - Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Ozimek
20.10.2010r.ogłoszenie przetargu na Kontrakt II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biestrzynnik, Dylaki
22.11.2010r.podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu V - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozimek i Schodnia Nowa, Firmą INSBUD Sp. z o.o. z Opola
25.11.2010r.podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu VII - Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Ozimek, Firma WODROPOL S.A. z Wrocławia
17.12.2010r.ogłoszenie przetargu na Kontrakt III - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczedrzyk
19.04.2011r.ogłoszenie przetargu na Kontrakt IV - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec
06.05.2011r.podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu III - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczedrzyk, Firmą PA ENERGOBUDOWA z Opola
22.07.2011r.ogłoszenie przetargu na Kontrakt VI - Budowa suszarni osadów komunalnych przy oczyszczalni ścieków Antoniów
29.07.2011r.techniczny odbiór stacji kontenerowej na terenie wieży ciśnień w Ozimku ul. Częstochowska - Kontrakt VIII
10.08.2011r.podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu IV - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec, Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym "M+" Sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźla
29.08.2011r.zgłoszenie przez Wykonawcę - Firmę GUTKOWSKI zakończenia robót związanych z budową zbiornika wody na SUW Szczedrzyk . Kontrakt VIII
20.10.2011r.podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu VI - Budowa suszarni osadów komunalnych przy oczyszczalni ścieków Antoniów, Firmą METROMEX S.A. z Olsztyna
29.03.2012r.zakończenie robót związanych z realizacją Kontraktu V - budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozimek i Schodnia
30.11.2012r.zakończenie robót związanych z realizacją Kontraktu I - budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasiejów
29.12.2012r.zakończenie robót związanych z realizacją Kontraktu II - budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dylaki i Biestrzynnik
20.03.2013r.zakończenie robót związanych z realizacją Kontraktu III - budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczedrzyk
14.05.2013r.zgoda Ministerstwa Środowiska na rozszerzenie zakresu Projektu o kolejny Kontrakt X - związany z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżowa Dolina
17.05.2013r.ogłoszenie przetargu na realizację Kontraktu X - budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej Dolinie
31.05.2013r.zakończenie robót związanych z realizacją Kontraktu VII - Przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Gminie Ozimek
11.07.2013r.podpisanie umowy z wykonawcą Kontraktu X - budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej Dolinie, Firmą PPUH "Kurpet" z Ligoty Dolnej
09.09.2013r.zakończenie robót związanych z realizacją Kontraktu IV - budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec
30.09.2013r.zakończenie robót związanych z realizacją Kontraktu VI - budową suszarni osadów komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Antoniowie
30.05.2014r.zakończenie robót związanych z realizacją Kontraktu X - budową kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej Dolinie. Zakończono realizację zakresu rzeczowego Projektu
28.10.2014r.zgoda Ministerstwa Środowiska na rozszerzenie zakresu Projektu o kolejny Kontrakt XI - związany z rozbudową węzła stabilizacji osadów pościekowych na terenie mechaniczno -biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie - adaptacja istniejących osadników Imhoffa na Komorę Tlenowej Stabilizacji Osadu
03.02.2015r.ogłoszenie przetargu na realizację Kontraktu XI - rozbudowy węzła stabilizacji osadów pościekowych na terenie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie - adaptacja istniejących osadników Imhoffa na Komorę Tlenowej Stabilizacji Osadu
05.03.2015r.podpisanie umowy z wykonawcą Kontraktu XI - rozbudowy węzła stabilizacji osadów, Firmą PPHU SADEKO Mirosław Nowak Piotrów 5A, 99-200 Poddębice
18.06.2015r.zgoda Ministerstwa Środowiska na wprowadzenie zmian w umowie o dofinansowanie w zakresie wydłużenia terminu osiągnięcia efektu ekologicznego do dnia 30.09.2015 r.; zwiększenia wartości całkowitej projektu; zwiększenia wysokości dofinansowania i zmniejszenia wartości wskaźnika rezultatu
30.09.2015r.zakończenie robót budowlanych związanych z realizacją Kontraktu XI - rozbudowa węzła stabilizacji osadów pościekowych na terenie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zakończenie zakresu rzeczowego projektu.
eBOK BIP