OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ STUDNI POMIAROWYCH NA SIECI
WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. ROBOTNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI OZIMEK,
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI INFORMUJE, ŻE W DNIU

26 CZERWCA 2019 R. W GODZINACH 8:00 - 15:00

NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWA DOLINA
NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY.

JEDNOCZEŚNIE SPÓŁKA INFORMUJE, ŻE PONOWNE WŁĄCZENIE WODY DO SIECI,
MOŻE SPOWODOWAĆ CZASOWE POGORSZENIE JAKOŚCI WODY.

ZA ZAISTNIAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

   
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,
46-040 OZIMEK
tel. +48 77 465 19 80
pgkim@pgkim.ozimek.pl
www.pgkim.ozimek.pl
O firmie  |  Aktualności  |  Przetargi  |  Wodociągi i kanalizacja  |  Gospodarka cieplna  |  PSZOK  |  Fundusze unijne

FUNDUSZE UNIJNE - Perspektywa 2007-2013

Perspektywa 2007-2013

Perspektywa 2014-2020

Aktualności

Informacje prasowe:
» Dziennik Gazety Prawnej - Eko-Liderzy 09.2010
» NTO - Ruszyła budowa sieci kanalizacji 10.2010
» Jak powstaje kanalizacja 1 - WO 10.2010
» Jak powstaje kanalizacja 2 - WO 11.2010
» Jak powstaje kanalizacja 3 - WO 12.2010
» Jak powstaje kanalizacja 4 - WO 02.2011
» Jak powstaje kanalizacja 5 - WO 04.2011
» Jak powstaje kanalizacja 6 - WO 06.2011
» Jak powstaje kanalizacja 7 - WO 08.2011
» Budowa kanalizacji a oczyszczalnie przydomowe - WO 08.2011
» Jak powstaje kanalizacja 8 - WO 10.2011
» TVP OPOLE - Reportaż dot. Projektu (17.11.2011)
» Jak powstaje kanalizacja 9
» Jak powstaje kanalizacja 10
» Jak powstaje kanalizacja 12
» Jak powstaje kanalizacja 13
» NTO - Czysta woda dla mieszkańców Gminy Ozimek - 03.2012
» NTO - Kanalizacja wkrótce będzie w domach - 05.2012
» NTO - Ostatnia rura już leży, czas odnawiać drogi - 10.2012
» Jak powstaje kanalizacja 14_1
» Jak powstaje kanalizacja 14_2
» Jak powstaje kanalizacja 14 FOTO
» Jak powstaje kanalizacja 15
» Jak powstaje kanalizacja 15 FOTO
» Jak powstaje kanalizacja 16
» Jak powstaje kanalizacja 17
» Jak powstaje kanalizacja 18
» Jak powstaje kanalizacja 19
» Jak powstaje kanalizacja 20
» Jak powstaje kanalizacja 21


Publikacje:
» Folder promocyjny Gminy Ozimek
» Tablica informacyjna Projektu
» Tablica reklamowa - DINOPARK Krasiejów
» Ulotka informacyjna dla mieszkańców


eBOK BIP