Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie
informuje, iż Rada Miejska w Ozimku dnia 25 lutego 2019r. Uchwałą Nr VI/22/19 uchwaliła
nowy "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek".

Uchwała weszła w życie 15 marca 2019r. Jednocześnie traci moc uchwała
nr LIII/429/06 z dnia 26 października 2006r. Treść regulaminu jw. znajduje się
na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce "Wodociągi i kanalizacja".

   
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,
46-040 OZIMEK
tel. +48 77 465 19 80
pgkim@pgkim.ozimek.pl
www.pgkim.ozimek.pl
O firmie  |  Aktualności  |  Przetargi  |  Wodociągi i kanalizacja  |  Gospodarka cieplna  |  PSZOK  |  Fundusze unijne

GOSPODARKA CIEPLNA

Taryfa dla ciepła
Taryfa dla ciepła pobierz (403kB) PDF
Pliki do pobrania
Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła pobierz (2345kB) PDF
Informacja o strukturze paliw i oddziaływaniu na środowisko pobierz (323kB) PDF
Kodeks dobrych praktyk w zakresie sprzedaży i dostarczania ciepła do odbiorców pobierz (134kB) PDF
Informacje techniczne o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej pobierz (935kB) PDF
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci c.o. pobierz (73kB) DOC


eBOK BIP