OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ STUDNI POMIAROWYCH NA SIECI
WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. ROBOTNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI OZIMEK,
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI INFORMUJE, ŻE W DNIU

26 CZERWCA 2019 R. W GODZINACH 8:00 - 15:00

NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWA DOLINA
NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY.

JEDNOCZEŚNIE SPÓŁKA INFORMUJE, ŻE PONOWNE WŁĄCZENIE WODY DO SIECI,
MOŻE SPOWODOWAĆ CZASOWE POGORSZENIE JAKOŚCI WODY.

ZA ZAISTNIAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

   
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,
46-040 OZIMEK
tel. +48 77 465 19 80
pgkim@pgkim.ozimek.pl
www.pgkim.ozimek.pl
O firmie  |  Aktualności  |  Przetargi  |  Wodociągi i kanalizacja  |  Gospodarka cieplna  |  PSZOK  |  Fundusze unijne
PGKiM siedziba

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) dla Gminy Ozimek prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Antoniowie przy ul. Powstańców Śląskich 54 od 01 sierpnia 2014r. Punkt odbiera selektywnie zebrane odpady problemowe tj, takie których nie wkładamy do ustawionych na posesjach pojemników lub worków. Przyjmowanie odpadów odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie w Gminie Ozimek i dowodu opłat za odbiór odpadów komunalnych za poprzedni miesiąc ( na terenie Gminy Ozimek). Odpady do PSZOK-u dowożone są we własnym zakresie przez mieszkańca Gminy Ozimek lub odpłatnie na zlecenie przez PGKiM Sp. z o.o. Natomiast samo zdeponowanie w PSZOK-u jest nieodpłatne.
Do PSZOK -u przyjmowane są następujące odpady:
 • odpady zielone- dostarczone w workach o poj.120 l.,
 • zużyte baterie i akumulatory-małogabarytowe (samochody osobowe do 3,5t),
 • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • styropian opakowaniowy ( po wyrobach AGD, RTV, meblach ),
 • przeterminowane leki,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania szklane,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło płaskie okienne,
 • odpady budowlane z drobnych remontów w postaci czystego gruzu,
 • zmieszane odpady budowlane z drobnych remontów w postaci betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, i elementów wyposażenia, innych niż wymienione w 17 01 06,
 • zużyte opony z samochodów osobowych,
 • opakowania po substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne, opakowania), po emaliach, lakierach, rozpuszczalnikach, detergentach itp.),
 • zużyte opakowania ciśnieniowe ( po aerozolach, dezodorantach, lakierach, farbach, itp.).
PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:
 • odpadów zawierających azbest,
 • odpadów radioaktywnych i skażonych biologicznie,
 • szyb samochodowych i części samochodowych, ( zderzaki, lampy, fotele itp.),
 • szkła zbrojonego i hartowanego,
 • materiałów izolacyjnych, takich jak: wełna mineralna, papa, styropian- za wyjątkiem styropianu opakowaniowego wyrobów AGD- RTV,
 • złomu metali żelaznych i nieżelaznych,
 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów w ilościach masowych wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności, lub remontów kapitalnych (wyburzanie nieruchomości itp.),
 • odpadów niebezpiecznych w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych lub bez etykiet producenta uniemożliwiających ich identyfikację,
 • nie spełniających wymogów zawartych w Regulaminie PSZOK-u,
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 54 (wjazd od ul. Ozimskiej) otwarty jest w godzinach:
poniedziałek, środa, piątek08.00 - 16.00
wtorek, czwartek09.00 - 17.00
sobota10.00 - 14.00
Informacji udziela kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Dorota Spławińska pokój nr 16 w budynku siedziby PGKiM Sp. z o.o. lub telefonicznie ( tel. 77 4651 238).

eBOK BIP