Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Aktualności

Ceny ciepła w Ozimku pozostają bez zmian.

Szanowni Mieszkańcy

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom PGKiM, jako dostawca ciepła dla znacznej części Gminy Ozimek wystąpił do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy, w której ceny i stawki opłat za ciepło pozostają na niezmienionym poziomie. Zakończony sezon grzewczy był wyjątkowo długi i zimny, co w oczywisty sposób wpłynęło na konieczność ponoszenia przez naszych mieszkańców wyższych kosztów ogrzewania swoich lokali. Występując do URE z wnioskiem taryfowym przewidującym brak jakichkolwiek wzrostów cen i stawek opłat za ciepło chcieliśmy zapewnić Państwu możliwość korzystania z ogrzewania przez cały kolejny sezon grzewczy na niezmienionych warunkach. Miło nam poinformować, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki pozytywnie odniósł się do naszego wniosku zatwierdzając nową taryfę. Ceny i stawki opłat w nowej taryfie ustalono w tej samej wysokości co w taryfie dotychczas obowiązującej. Taryfa wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2021 r. 

Liczba odsłon: 104