Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Aktualności

Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek.

Szanowni Klienci

Informujemy, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RZT.70.181.2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek.

W dniu dzisiejszym, tj. 23 lipca 2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca ww. taryfę.

Nowa taryfa będzie obowiązywać na terenie gminy Ozimek od dnia 31.07.2021r. przez okres 3 lat.

Opracowana w oparciu o aktualne przepisy taryfa dla gminy Ozimek zawiera obecnie 24 taryfowe grupy odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 9 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ponadto nowe taryfy zakładają możliwość skorzystania z niższej stawki w abonamencie za rozliczanie na podstawie e-Faktury, co oznacza, że np. odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie e-faktury zapłacą o 3 złote mniej tj. 14,21zł/netto zamiast 17,21zł/netto za abonament. Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej formy rozliczenia.

Nową taryfę znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce wodociągi i kanalizacja, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ozimek.

Liczba odsłon: 384