Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Aktualności

Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek

Szanowni Mieszkańcy Ozimka

Zmieniamy się dla Was

W okresie od 12.07.2021 r. do 23.08.2021 r. PGKiM Sp. z o.o. przeprowadziła inwestycję dotyczącą modernizacji głównej magistrali ciepłowniczej na odcinku od komory K8 (teren Żłobka ul. Ks. Kałuży) do komory K9 (teren OSM Przyszłość PL. Wolności) i przyłącza ciepłowniczego do budynku Domu Kultury.

Środki na inwestycję zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z programu Ochrona Atmosfery. Koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 659 280,00 zł.

Przedmiotem zadania była modernizacja sieci cieplnej wysokoparametrowej 130/70oC w Ozimku, od istniejącej komory K8 przy ul. Ks. Kałuży do komory K9 przy ul. Pl. Wolności o łącznej długości 250 m oraz wymiana przyłącza cieplnego od komory K9 do budynku Domu Kultury. W wyniku modernizacji istniejąca sieć kanałowa wykonana w technologii tradycyjnej została wymieniona na kompletne systemy rur preizolowanych 2XDn 250/400 - 250 mb. i 2x65/160 – 52 mb. Aktualnie zastosowana technologia jest najnowocześniejsza z dostępnych aktualnie na rynku – mówi Damian Lauer Kierownik Wydziału Cieplnego Spółki.

Jak podkreśla Prezes Zarządu Spółki PGKiM Roland Wrzeciono celem głównym zadania jest poprawa stanu infrastruktury energetycznej w celu zmniejszenia strat energii podczas przesyłania i dystrybucji ciepła w systemie ciepłowniczym PGKiM Sp. z o.o. w Ozimku. Realizowane działanie przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców i wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery. Celem zadania jest również poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Realizacja zadania poprawi poziom usług w zakresie infrastruktury energetycznej (zabezpieczenie bezpieczeństwa dostaw ciepła i ograniczenia strat energii).

PGKiM Sp. z o.o. eksploatuje na terenie m. Ozimek magistralę ciepłowniczą o długości 2786 m, z tego 962 m sieci napowietrznej i 1824 m sieci podziemnej (1024 m w technologii tradycyjnej kanałowej i 800 m w technologii preizolowanej). W kolejnych latach przewidziano modernizacje kolejnych odcinków.

Wykonane zadanie jest częścią realizowanych w Spółce strategicznych zamierzeń związanych z modernizacją sieci ciepłowniczych. Docelowo planowana jest modernizacja całej sieci kanałowej na sieć z rur preizolowanych.

Liczba odsłon: 509