Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Aktualności

Współpracujemy z naukowcami

W dniu 24 września br. Oczyszczalnię ścieków w Ozimku, odwiedziła grupa studentów  i wykładowców z Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Stronę Polską reprezentowali Studenci Politechniki Opolskiej pod kierownictwem Pani dr hab. inż. Iwony Kłosok-Bazan, Prof. P.O. oraz Pani dr hab. inż. Małgorzaty Wzorek, Prof. P.O. Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska“ Programu Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, a sami Studenci przebywają na Politechnice Opolskiej. Szczególne zainteresowani byli suszarnią osadów oraz bilansem energetycznym całości obiektu.

Opiekunem naukowców był Grzegorz Wiench Kierownik Wydziału Wodociągów i Kanalizacji w Spółce, jak mówi – to była bardzo dobra wizyta podczas której omawiano również temat optymalizacji procesów oczyszczania ścieków na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Liczba odsłon: 794