Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Aktualności

Ruszyły prace nad dokumentacją przebudowy ciepłowni

PGKiM wybrało i podpisało umowę z firmą, która wykona dokumentację przebudowy miejskiej ciepłowni. – To strategiczna inwestycja. Pozwoli nam znacznie ograniczyć koszty zakupu węgla, spełniać normy ekologiczne i wytwarzać własny prąd – mówi Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Przebudowa ciepłowni zostanie zrealizowana w ramach projektu „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego”. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKiM) w Antoniowie, odpowiedzialne m.in. za dostarczanie ciepła mieszkańcom gminy Ozimek, pozyskało na nią prawie 26 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.

- To nasza największa inwestycja obecnie – mówi prezes PGKiM Roland Wrzeciono. – Jej realizacja oznacza uniezależnienie się w dużym stopniu od ogromnych zawirowań na rynku surowców energetycznych, które odczuwamy dziś wszyscy, a także znacznie bardziej ekologiczne funkcjonowanie ciepłowni i produkcję własnego prądu.

Przebudowa będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmie budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z zastosowaniem silnika spalinowego gazowego w istniejącej kotłowni gazowej w Ozimku. Drugi – budowę układu technologicznego do zgazowywania biomasy w budynku kotłowni węglowej. Układ zgazowania będzie przystosowany do wykorzystania dowolnej biomasy.

- Realizacja tego planu inwestycyjnego pozwoli na wykorzystanie różnych rodzajów paliw do produkcji ciepła i energii elektrycznej – mówi Damian Lauer, kierownik Wydziału Cieplnego PGKiM. – Budowa jednostki kogeneracyjnej, wytwarzającej w skojarzeniu ciepło i prąd, oraz instalacji OZE o wymaganej przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego mocy, pozwoli nam osiągnąć status „efektywnego systemu ciepłowniczego”.

Jak mówi Damian Lauer – to „etap galaktyczny”. Technologia, której jeszcze nie ma w Województwie Opolskim i regionie. Co to oznacza? - Po pierwsze odejście od węgla, a po drugie: kogenerację. Czyli prócz tego, że będziemy produkować ciepło, co już robimy, to będziemy też wytwarzać energię elektryczną – wyjaśnia. – Będziemy więc nie tylko ciepłownią, a elektrociepłownią. A to ma ogromne znaczenie, także w kwestii spełniania bardzo wymagających unijnych wymogów.

Z ultranowoczesnego rozwiązania i jego efektów skorzystają wszyscy mieszkańcy, którym PGKiM dostarcza ciepło. Właśnie ruszyły prace nad dokumentacją, którą opracowuje firma INWEL sp. z o. o. pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Pluteckiego.

– 20 lipca podpisaliśmy umowę na wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji, czyli projektu i kosztorysu – mówi Roland Wrzeciono. – Dokumentacja powinna być gotowa do końca stycznia 2023 roku. W pierwszym kwartale 2023 roku planujemy przeprowadzić przetarg, w którym wybierzemy wykonawcę modernizacji ciepłowni. Jej przebudowa ma się skończyć w 2025 roku.

Jakie będą jej efekty? W skali roku emisja pyłu zawieszonego PM ograniczona zostanie o 76% (z 210 t do 50 t), emisja CO2 do atmosfery zostanie zmniejszona o 68% (z 20 255 t do 6 432 t), o 50% (z 5500 t do 2750 t) zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na węgiel. A poza tym ciepłownia w Ozimku będzie produkować energię elektryczną z biomasy na poziomie 1,725 MWe.

Liczba odsłon: 422