Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki obowiązujące do 25.05.2018 r.

a) woda Gospodarstwa domowe 3,53zł /m3 cena za dostarczoną wodę
Pozostali odbiorcy usług 3,55zł /m3
Gospodarstwa domowe 4,32zł /punkt poboru/m-c stawka opłaty abonamentowej
Pozostali odbiorcy usług 12,96zł /punkt poboru/m-c
b) ścieki Gospodarstwa domowe 10,23zł /m3 cena za odprowadzane ścieki
Pozostali odbiorcy usług 10,95zł /m3
Gospodarstwa domowe 6,48zł /punkt poboru/m-c stawka opłaty abonamentowej
Pozostali odbiorcy usług 19,44zł /punkt poboru/m-cWysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w 2017 r.

a) woda Gospodarstwa domowe 3,53zł /m3 cena za dostarczoną wodę
Pozostali odbiorcy usług 3,55zł /m3
Gospodarstwa domowe 4,32zł /punkt poboru/m-c stawka opłaty abonamentowej
Pozostali odbiorcy usług 12,96zł /punkt poboru/m-c
b) ścieki Gospodarstwa domowe 10,23zł /m3 cena za odprowadzane ścieki
Pozostali odbiorcy usług 10,95zł /m3
Gospodarstwa domowe 6,48zł /punkt poboru/m-c stawka opłaty abonamentowej
Pozostali odbiorcy usług 19,44zł /punkt poboru/m-c
c) ścieki opadowe
i roztopowe
Wszyscy odbiorcy usług 3,88zł /m3 cena za odprowadzane wody opadowe i roztopowe
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w 2015 r. oraz w 2016 r.

a) woda Gospodarstwa domowe 3,53zł /m3 cena za dostarczoną wodę
Pozostali odbiorcy usług 3,55zł /m3
Dla wszystkich grup odbiorców 12,96zł /punkt poboru/okres rozliczeniowy stawka opłaty abonamentowej
b) ścieki Gospodarstwa domowe 9,84zł /m3 cena za odprowadzane ścieki
Pozostali odbiorcy usług 10,55zł /m3
c) ścieki opadowe i roztopowe Wszyscy odbiorcy usług 4,20zł /m3 cena za odprowadzane wody opadowe i roztopowe
Liczba odsłon: 1926