Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 01/NK/ZP/05/2021

Dostawa samochodu ciężarowego przeznaczonego do odbioru i wywozu odpadów komunalnych - śmieciarka 3 - osiowa z zabudową jednokomorową


Data przekazania do Biuletynu Zamówień Publicznych: 05.05.2021 r.

05.05.2021 r. dodano:

- Ogłoszenie o dostawie

- SWZ I Instrukcja dla Wykonawców

- SWZ II Wzór umowy

- SWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia

- Identyfikator postępowania na miniportalu

07.05.2021 r. dodano:

- Zapytanie i odpowiedź nr 1

10.05.2021 r. dodano:

- Zapytanie i odpowiedź nr 2

- Informacja o kwocie jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

11.05.2021 r. dodano:

- Zapytanie i odpowiedź nr 3

12.05.2021 r. dodano:

- Zapytanie i odpowiedź nr 4

17.05.2021 r. dodano:

- Zapytanie i odpowiedź nr 5

20.05.2021 r. dodano:

- Informacja o unieważnieniu

Liczba odsłon: 982