Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

Klauzula informacyjna dla klienta, kontrahenta

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek, NIP: 754-033-40-27, REGON: 530569824, KRS: 0000109670 (PGKIM Sp. z o.o. w Antoniowie).

 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych - Bożeną Krawczuk pod adresem e-mail: iod@pgkim.ozimek.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  - spełnienia obowiązku prawnego wynikającego m.in. z ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  - realizacji reklamacji bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit. c RODO 
  - realizacja obowiązków prawnych oraz 
  - realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest obrona przed roszczeniami– art. 6 ust. 1 lit f RODO.

  W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej, dobrowolnej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, firmom auditorskim, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe, bankom, firmom hostingowym oraz podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania uwzględniając przepisy prawa m.in. ustawy o rachunkowości, z zakresu dochodzenia roszczeń, reklamacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy.

 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Liczba odsłon: 416