Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Aktualności

Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej

Szanowni Mieszkańcy Ozimka

 Zmieniamy się dla Was

W okresie od 17.08.2021r. do 30.09.2021r. przeprowadzana jest inwestycja dotycząca modernizacji głównej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Częstochowskiej – odcinek od wieży ciśnień do ronda z ulicą Powstańców Śląskich w Ozimku.

Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie w ramach zatwierdzonego przez Radę Gminy Ozimek wieloletniego planu inwestycyjnego w zakresie zadania modernizacji istniejących sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej. Koszt inwestycji wyniesie ponad 409 tys. zł.

Inwestycja dotyczy wymiany starej rury ceramicznej o średnicy 200mm na nową rurę z PEHD o średnicy 225mm na dystansie ok. 600m. Modernizacja sieci będzie polegała na wykonaniu sterowanego horyzontalnie przewiertu kierunkowego oraz montażu studni rewizyjnych. Podkreślić należy, że istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej posadowiona jest na głębokości 3-5 m pod powierzchnią chodnika.

Polega to na tym, że maszyna wprowadza żerdzie do starej rury kanalizacyjnej, następnie po dokonaniu wyjścia żerdzi na powierzchnię na końcu odcinka długości ok. 100mb, następuję podczepienie nowej rury i wciągnięciu jej w miejsce istniejącej rury ceramicznej, która zostaje rozbita przez specjalny rozwiertak krakingowy, a następnie zostanie wpompowany pod ciśnieniem tzw. Bentonit tj. specjalny preparat poślizgowo-wypełniający.

Jak podkreśla Prezes Zarządu Spółki PGKiM Roland Wrzeciono w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia inwestycji podjęto decyzję o wybraniu metody przewiertu horyzontalnego, co znacznie zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców oraz użytkowników miejsca inwestycji i nie powoduje konieczności zajęcia całego chodnika oraz części jezdni, a w szczególności wjazdów do Szpitala, lokali użytkowych czy posesji, jest to także rozwiązanie tańsze niż metoda wykopu otwartego z uwagi na głębokość infrastruktury oraz konieczność odwadniania wykopów na całej długości prowadzonych prac i kosztów odtworzeniowych.

W ramach tej metody wykonanych zostanie jedynie 6 komór przewiertowych o wymiarach ok 5m x 2m oraz odtworzona nawierzchnia w tych miejscach.

Zastosowana metoda przeprowadzenia inwestycji minimalizuje ryzyko uszkodzenia sąsiadującego uzbrojenia terenu w pasie prowadzonych robót oraz przyspiesza odbudowę infrastruktury drogowej dodaje Grzegorz Wiench Kierownik Wydziału Wodociągów i Kanalizacji w Spółce.

Co ważne Spółka zabezpieczyła również bezkolizyjne działanie sieci kanalizacji sanitarnej na modernizowanym terenie.

Liczba odsłon: 642