Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Podstawowymi obszarami działalności Wydziału Cieplnego są:

    • wytwarzanie i dystrybucja ciepła dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej na obszarze miasta Ozimka,

    • eksploatacja sieci cieplnej i węzłów cieplnych,

    • elsploatacja kotłowni lokalnych na terenie Gminy Ozimek,

    • działalność remontowa i inwestycyjna w zakresie ciepłownictwa,

    • wydawanie warunków podłączenia do sieci cieplnych,

    • wykonywanie podłączeń do sieci cieplnej,

    • świadczenie usług w zakresie ciepłownictwa,

    • sprzedaż odpadów paleniskowych (żużle, pyły).

Liczba odsłon: 8475