Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Liczba odsłon: 7588


Cennik
wywozu nieczystości płynnych do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie
przez PGKiM Spółka z o.o. w Antoniowie od 01.01.2022 r. z uwzględnieniem częstotliwości wywozu

Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu min 1 raz w m-cu)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 26,85 30,56 37,04 42,59 52,78 69,44 101,85
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu min 1 raz w m-cu)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 29,00 33,00 40,00 46,00 57,00 75,00 110,00
Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu min 1 raz na 3 m-ce)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 30,56 36,11 41,67 49,07 60,19 80,56 103,70
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu min 1 raz na 3 m-ce)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 33,00 39,00 45,00 53,00 65,00 87,00 112,00
Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu rzadziej niż 1 raz na 3 m-ce)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 33,33 37,96 43,52 50,93 64,81 87,04 105,56
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu rzadziej niż 1 raz na 3 m-ce)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 36,00 41,00 47,00 55,00 70,00 94,00 114,00

Minimalna wywożona ilość - 1 m3
Opłata dodatkowa za przejazd ponad 4 km w jedną stronę 3,50 zł/km + VAT
Wynajem wozu asenizacyjnego - 230,00 zł/h + VAT

Cennik - wywóz łączony
wywozu nieczystości płynnych do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie przez PGKiM Spółka z o.o. w Antoniowie od 01.01.2022 r. z uwzględnieniem częstotliwości wywozu

Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu min 1 raz w m-cu)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 32,41 37,04 42,59 51,85 63,89
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu min 1 raz w m-cu)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 35,00 40,00 46,00 56,00 69,00
Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu min 1 raz na 3 m-ce)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 37,04 40,74 49,07 58,33 71,30
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu min 1 raz na 3 m-ce)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 40,00 44,00 53,00 63,00 77,00
Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu rzadziej niż 1 raz na 3 m-ce)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 37,96 44,44 50,93 61,11 75,93
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu rzadziej niż 1 raz na 3 m-ce)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 41,00 48,00 55,00 66,00 82,00

Minimalna wywożona ilość - 3 m3
Opłata dodatkowa za przejazd ponad 4 km w jedną stronę 3,50 zł/km + VAT
Wynajem wozu asenizacyjnego - 230,00 zł/h + VAT