Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Zadanie pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. 1-go Maja-ks.Kałuży w Ozimku"

PGKiM Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Opolu.

Całkowite koszty zadania                370 840,25 zł netto        455 443,45 zł brutto

Koszty kwalifikowane zadania      367 500,00 zł netto        452 025,00 zł brutto

Kwota pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Opolu        349 000,00 zł

Środki własne           106 443,45 zł

Logotyp WFOŚiGW w Opolu

www.wfosigw.opole.pl