Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie
informuje, iż Rada Miejska w Ozimku dnia 25 lutego 2019r. Uchwałą Nr VI/22/19 uchwaliła
nowy "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek".

Uchwała weszła w życie 15 marca 2019r. Jednocześnie traci moc uchwała
nr LIII/429/06 z dnia 26 października 2006r. Treść regulaminu jw. znajduje się
na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce "Wodociągi i kanalizacja".

   
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,
46-040 OZIMEK
tel. +48 77 465 19 80
pgkim@pgkim.ozimek.pl
www.pgkim.ozimek.pl
O firmie  |  Aktualności  |  Przetargi  |  Wodociągi i kanalizacja  |  Gospodarka cieplna  |  PSZOK  |  Fundusze unijne
PGKiM siedziba
WITAMY
Serdecznie witamy na witrynie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie. Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o naszej firmie oraz o zakresie świadczonych przez nas usług. Wasze ewentualne opinie będą dla nas wskazówkami dla zarówno zmian w układzie i treści informacji tu prezentowanych jak też dla doskonalenia oferty usług jakie Państwu możemy zaoferować.
Aktualności

1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracownicze

Przetargi

1. Dodano ogłoszenie o konkursie ofert pn. "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (sprzedaż i dystrybucja) dla obiektu kotłowni w Ozimku, Pl. Wolności 8"

2. Dodano zapytanie ofertowe Nr REF.: 03/11/JRP/2017 - Kontrakt I: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz OZE


Mieszkania w Ozimku
eBOK BIP