Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

PGKiM administruje 60 lokalami mieszkalnymi ulokowanymi w 25 budynkach wspólnot mieszkaniowych  Ozimku, 12  lokalami mieszkalnymi w 9 budynkach na terenie Gminy Ozimek tj. w Krasiejowie, Jedlicach, Antoniowie, Biestrzynniku i Grodźcu  oraz 26 lokalowym budynkiem socjalnym przy ul. Dworcowej 10B w Ozimku. Głównymi  zadaniami Wydziału NZN, jako zarządcy tych nieruchomości są min. :

- ewidencja zasobów i głównych najemców,

- przygotowywanie propozycji wymiarów czynszowych,

- prowadzenie dokumentacji lokali,

- ocena stanu technicznego lokali i budynków,  przekazanie lokalu nowym najemcom,

- czynności konserwacyjne i remontowe,

- rozliczanie kaucji najemców,

- utrzymywanie dyżurów konserwatorów.

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ozimek wchodzi również 8  budynków znajdujących się zarówno w samym Ozimku jak i w pobliskich miejscowościach,  z 197 lokalami mieszkalnymi oraz 7 lokalami użytkowymi, które  stanowią własność PGKiM sp. z o.o. w Antoniowie.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Ozimka, aktualnie obowiązującą dla lokali mieszkalnych pochodzących z zasobu mieszkaniowego Gminy Ozimek  stawką bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej jest kwota  3,55 zł i jest ona podstawą kalkulacji czynszu dla  wszystkich lokali pochodzących z tego zasobu.

W ramach administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ozimek, Wydział Zarządzania Nieruchomościami realizuje postanowienia Uchwał Rady Miejskiej Nr XXXII/209/16 w sprawie zasad wynajmowania  lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ozimek, tzn. przyjmuje, rejestruje, aktualizuje i opiniuje wnioski o najem lokalu mieszkalnego. 

W każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 11.30 w siedzibie Wydziału odbywają się spotkania wnioskodawców z komisją  mieszkaniową.

Liczba odsłon: 3139