Logo UE
tel. +48 77 44 49 100

Wydział Zarządzania Nieruchomościami aktualnie administruje 75 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, 29 lokalami użytkowymi i kompleksem 24 garaży.

Zakres świadczonych usług w zakresie administrowania:

- obsługa techniczna min.: przechowywanie dokumentacji technicznej, prowadzenie książki obiektu oraz wymaganej dokumentacji technicznej, zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości, bieżącą konserwacja, całodobowa obsługa techniczna budynku – usuwanie nagłych awarii, kontrola nad prawidłową realizacją zleceń przez wykonawców zewnętrznych, doradztwo przy wyborze wykonawców i usługodawców.

- obsługa ekonomiczno – finansowa min.: prowadzenie ewidencji kosztów, zaliczek eksploatacyjnych oraz wpłat na fundusz remontowy, prowadzenie dokumentacji księgowej i jej przechowywanie, dokonywanie indywidualnych rozliczeń  mediów oraz rozliczeń kosztów części wspólnych nieruchomości, sporządzanie sprawozdań finansowych, przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości,  pomoc w pozyskiwaniu kredytów inwestycyjnych i termo modernizacyjnych, przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ich zapłata, windykacja należności wraz z nadzorem nad windykacją sądową poprzez koordynację współpracy z kancelarią prawną

 - obsługa administracyjna i prawna min.: wsparcie w zorganizowaniu wspólnoty, protokolarne przejecie/zdanie pełnej dokumentacji nieruchomości od/do Administratora lub Zarządcy, prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników, przygotowywanie, organizowanie i obsługa zebrań, udzielanie właścicielom informacji o sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach dotyczących lokalu będącego ich własnością, bieżące rozwiązywanie zgłaszanych przez właścicieli lokali problemów i interwencji, utrzymanie czystości na terenie nieruchomości  i w jej częściach wspólnych, na życzenie Wspólnoty zbieranie ofert na dostawy, usługi lub roboty  związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, ubezpieczenie nieruchomości Wspólnoty, ewidencja i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty, przygotowywanie i analiza projektów uchwał, umów na dostawy, roboty lub usługi oraz opiniowanie innych dokumentów.

Liczba odsłon: 3671