Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

Przedmiot działalności Spółki stanowią:

 • ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
 • ODBIÓR I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY WOD-KAN
 • REMONTY SIECI I PRZYŁĄCZY WOD-KAN
 • PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA
 • BUDOWA PRZYŁĄCZY I WĘZŁÓW CIEPLNYCH
 • BUDOWA I OBSŁUGA KOTŁOWNI LOKALNYCH
 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
 • UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH
 • ZARZĄDZANIE P.S.Z.O.K.
 • ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
 • USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE
 • SPRZEDAŻ GAZU PROPAN-BUTAN
 • ZARZĄDZANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM
Liczba odsłon: 950