Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

BIP  Biuletyn Informacji Publicznej
Dz. U. Dziennik Ustaw
JST Jednostki Samorządu Terytorialnego
PGKiM Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
PFU Program funkcjonalno – użytkowy
SUW Stacja Uzdatniania Wody
UE Unia Europejska
UGiM Urząd Gminy i Miasta
Liczba odsłon: 1563