Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

Przetarg nieograniczony - Zadanie częściowe nr 1 - zabudowa układu wysokosprawnej kogeneracji z zastosowaniem silnika spalinowego gazowego – kotłownia gazowa Plac Wolności 8 w Ozimku

realizowany w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego”.

16.07.2024 r. dodano:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SWZ część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
- SWZ część II - Wzór Umowy
- SWZ część III - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
- JEDZ

Liczba odsłon: 189