Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

Informacje o majątku Spółki na dzień 31.12.2022 r.

 

Kapitał zakładowy Spółki 41 792 700,00 zł

Kapitał zakładowy składa się z:

  • 417 927 udziałów o wartości  nominalnej  100 zł każdy. Właścicielem udziałów jest Gmina Ozimek.

Liczba odsłon: 1194