Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 02/NK/ZP/06/2021

Dostawa samochodu ciężarowego przeznaczonego do odbioru i wywozu odpadów komunalnych - śmieciarka 3 - osiowa z zabudową jednokomorową


Data przekazania do Biuletynu Zamówień Publicznych: 18.06.2021 r.

18.06.2021 r. dodano:

- Ogłoszenie o dostawie

- SWZ I Instrukcja dla Wykonawców

- SWZ II Wzór umowy

- SWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia

- Identyfikator postępowania na miniportalu

24.06.2021 r. dodano:

- Zapytanie i odpowiedź nr 1

25.06.2021 r. dodano:

- Informacja o kwocie jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

28.06.2021 r. dodano:

- Zapytanie i odpowiedź nr 2

29.06.2021 r. dodano:

- Zapytanie i odpowiedź nr 3

30.06.2021 r. dodano:

- Zapytanie i odpowiedź nr 4

01.07.2021 r. dodano:

- Zapytanie i odpowiedź nr 5

02.07.2021 r. dodano:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Zmiana SWZ - termin składania

- Zapytanie i odpowiedź nr 6

07.07.2021 r. dodano:

- Protokół z otwarcia ofert

14.07.2021 r. dodano:

- Zawiadominie o wyborze oferty

Liczba odsłon: 2320