Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr Ref. 02/01/2023 - Roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mnichus i Krasiejów wraz z przebudową SUW Mnichus” z podziałem na części.

Część I - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mnichus wraz z przebudową SUW Mnichus oraz wymianą sieci wodociągowej w miejscowości Mnichus”

02.01.2023 r. dodano:

- Część I Instrukcja dla Wykonawców

- Część II Wzór umowy

- Część III Opis Przedmiotu Zamówienia

03.01.2023 r. dodano:

- Informacja o sprostowaniu omyłki

16.01.2023 r. dodano:

- Odpowiedź na wniosek oraz zmiana treści Zapytania Ofertowego

20.01.2023 r. dodano:

- Protokół z otwarcia ofert 20012023

06.02.2023 r. dodano:

- Zawiadomienie o wyborze oferty 06022023

Liczba odsłon: 2088