Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek, 
  NIP: 754-033-40-27, REGON: 530569824, KRS: 0000109670 (PGKIM Sp. z o.o. w Antoniowie).

 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych - Bożeną Krawczuk pod adresem e-mail: iod@pgkim.ozimek.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji dla umów o pracę na podstawie:
  a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 22 Kodeksu Pracy
  b) wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie Pracy, 
  c) prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest obrona przed roszczeniami (art. 6 1 lit. f RODO)

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie e-maila.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  - w celu obrony przed roszczeniami przez okres 6 miesięcy,
  - w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje do celów prowadzenia kolejnych procesów do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody w dowolnym czasie oraz wyrażenia sprzeciwu.

 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.

 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż rzetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

    ZGODA NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

 

    Jeśli chcą Państwo wziąć udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV/dostarczenie podpisanej poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek, jako administratora moich danych osobowych, dla celów przyszłych rekrutacji. 
Administrator powiadomił mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez zgłoszenie oświadczenia na adres iod@pgkim.ozimek.pl"

Liczba odsłon: 510