Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających awarię

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek, NIP: 754-033-40-27, REGON: 530569824, KRS: 0000109670 (PGKIM Sp. z o.o. w Antoniowie).
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych - Bożeną Krawczuk pod adresem e-mail: iod@pgkim.ozimek.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia awarii na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 • obsługi zgłoszonej awarii na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust.1 lit. f RODO
 • archiwalnych, statystycznych i dowodowych- na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcy oprogramowania, hostingodawcy skrzynki mailowej, hostingodawcy strony internetowej, firmie serwisującej infrastrukturę IT, podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane:

dla celu 1) do momentu wycofania zgody jednak nie dłużej niż 30 dni od momentu zgłoszenia

dla celu 2) do zrealizowania zgłoszenia

dla celu 3) przez 30 dni od momentu zgłoszenia

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi wysłanie zgłoszenia.
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
Liczba odsłon: 491