Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek, NIP: 754-033-40-27, REGON: 530569824, KRS: 0000109670 (PGKIM Sp. z o.o. w Antoniowie).
  2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych - Bożeną Krawczuk pod adresem e-mail: iod@pgkim.ozimek.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych przetwarzane są w celu poprawy jakości obsługi klienta na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust.1 lit. f RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
  6. Nagrania przechowywane są przez okres nie przekraczający 15 dni od daty wykonania połączenia. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Liczba odsłon: 279