Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z PGKiM Sp. z o.o.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek, NIP: 754-033-40-27, REGON: 530569824, KRS: 0000109670 (PGKIM Sp. z o.o. w Antoniowie).

  2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pani Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@pgkim.ozimek.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z przesłanką z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom oprogramowania, firmom świadczącym pomoc prawną oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji w celu udzielania wyczerpującej odpowiedzi.

  7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, oraz w przypadku podstawy prawo do przenoszenia danych.

  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Liczba odsłon: 439