Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 02/10/Oś/2020

Kontrakt pn.: Modernizacja Mechaniczno – Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Antoniowie

realizowany w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

Data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 19.10.2020 r.


29.10.2020 r. dodano - Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana Treści SIWZ

05.11.2020 r. dodano:

- ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

- ZAŁĄCZNIKI NR 3 i 4 DO IDW – ZMIANA

- RZUT KOMORY OCZYSZCZANIA BIOLOGICZNEGO RYS 1

- RZUT KOMORY OCZYSZCZANIA BIOLOGICZNEGO RYS 2

- WYNIKI BADAŃ – ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

- ZMIANA SIWZ CZĘŚĆ III – OPZ – WYKAZ CEN

20.11.2020 r. dodano:

- Wyjaśnienia treści siwz oraz zmiana treści siwz

- Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

04.12.2020 r. dodano:

- Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

- Uzupełnienie - SIWZ Część III - OPZ PFU-3 Część Informacyjna

11.12.2020 r. dodano:

- Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

- Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

- Uzupełnienie - SIWZ Część III - OPZ PFU-3 Część Informacyjna

18.12.2020 r. dodano:

- Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

- Uzupełnienie - SIWZ Część III - OPZ PFU-3 Część Informacyjna

04.01.2021 r. dodano:

- Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

- Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

- Uzupełnienie - SIWZ Część III - OPZ PFU-3 Część Informacyjna

07.01.2021 r. dodano:

- Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

15.01.2021 r. dodano:

- Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

25.01.2021 r. dodano:

- Informacja z otwarcia ofert art.86 ust. 5-3

04.03.2021 r. dodano:

- Informacja o wyborze oferty

Liczba odsłon: 8273