Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego

01.08.2023 r. dodano:

- Ogłoszenie o zamówieniu_2023/S 146-468031

JEDZ

SWZ_część_I_Instrukcja dla Wykonawców_IDW

SWZ_część_II_Wzór umowy

SWZ_część_III_Opis Przedmiotu Zamówienia

11.08.2023 r. dodano:

- Wyjaśnienia treści SWZ 11082023

- Załącznik nr 1 - Operat akustyczny

04.09.2023 r. dodano:

- Wyjaśnienia treści SWZ Zmiana treści SWZ 04092023

- Dostęp do załączników do odpowiedzi na pytania - Wyjaśnienia treści SWZ 04092023

08.09.2023 r. dodano:

- Zmiana treści SWZ 08092023

- Ogłoszenie zmian 08092023 

06.10.2023 r. dodano:

- Zmiana treści SWZ 06102023

- Ogłoszenie zmian 06102023

13.10.2023 r. dodano:

- 1 Wyjaśnienia treści SWZ i Zmiana treści SWZ 13102023

- 2 Wyjaśnienia treści SWZ i Zmiana treści SWZ 13102023

- 3 Wyjaśnienia treści SWZ i Zmiana treści SWZ 13102023

- 4 Wyjaśnienia treści SWZ 13102023

- 5 Wyjaśnienia treści SWZ 13102023

- Dostęp do załączników do pism z dnia 13.10.2023

16.10.2023 r. dodano:

- Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ 16102023

- Wykaz cen - Kontrakt v.2

20.10.2023 r. dodano:

- Wyjaśnienia treści SWZ i Zmiana treści SWZ 20102023

- Dostęp do załączników - 20.10.2023

- Wykaz cen - Kontrakt v.3

26.10.2023 r. dodano:

- Wyjaśnienie treści SWZ 26102023

07.11.2023 r. dodano:

- Wyjaśnienia treści SWZ i Zmiana tresci SWZ 07112023

- Dostęp do załączników - 07.11.2023

- Wykaz cen - Kontrakt v.4

14.11.2023 r. dodano:

- Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

- Protokół z otwarcia ofert

13.12.2023 r. dodano:

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Liczba odsłon: 5004