Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr Ref. 01/WiK/09/2022 - Roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mnichus i Krasiejów wraz z przebudową SUW Mnichus” z podziałem na części.

26.09.2022 r. dodano:

- Część I Instrukcja dla Wykonawców

- Część II Wzór umowy

- Część III Opis Przedmiotu Zamówienia

03.10.2022 r. dodano:

- Zapytania i odpowiedzi 03102022

- Rysunki przepompowni ścieków

06.10.2022 r. dodano:

- Zapytanie i odpowiedzi 06102022

- Profil podłużny kolektora tłocznego pomponi P.III

17.10.2022 r. dodano:

- Zapytanie i odpowiedź 17102022

21.10.2022 r. dodano:

- Protokół z otwarcia ofert 21102022

03.11.2022 r. dodano:

- Zawiadomienie o wyborze oferty oraz unieważnieniu części postępowania

Liczba odsłon: 2099