Logo PGKiM A A A
Nagłówek BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: Modernizacja magistrali sieci ciepłowniczej miasta Ozimek. Nowy Polski Ład - Nowe Ciepło

08.01.2024 r. dodano:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Część I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców

- Część II SWZ_Wzór umowy

- Część III SWZ_OPZ

- Część III SWZ_PRZEDMIARY

17.01.2024 r. dodano:

- Odpowiedź na pytania 17012024

23.01.2024 r. dodano:

- Odpowiedzi na wnioski do SWZ oraz zmiana SWZ_24012024

- Promesa wstępna

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_23012024

30.01.2024 r. dodano:

- Informacja o wniesieniu odwołania

- Odwołanie

- Odpowiedzi na wniosek z dnia 18.01.2024r. - pyt. nr 1, 6, 7 - uwzględnienie Odwołania z dnia 29.01.2024r. w całości

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_30012024

02.02.2024 r. dodano:

- Zmiana SWZ zmiana terminu składania ofert 02022024

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02022024

09.02.2024 r. dodano:

- Zmiana treści SWZ 09022024

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09022024

14.02.2024 r. dodano:

- Kwota jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- Protokół z otwarcia ofert

06.03.2024 r. dodano:

- Zawiadomienie o wyborze oferty

Liczba odsłon: 1341